Дежавю – какво представлява, кога, защо и как се появява

Дежа ву (Deja vu)

Дежавю е загадъчен феномен, който интригува учените и любителите на психологията от години. Той се проявява като внезапно усещане за познатост в напълно нова ситуация или място.

Макар да звучи мистериозно, дежавю има своето научно обяснение и е свързано с различни аспекти на човешката психика и мозъчна дейност.

Какво представлява дежавю?

Дежавю е субективно преживяване, при което човек изпитва усещането, че е бил в определена ситуация преди, въпреки че това е практически невъзможно.

Това усещане може да бъде краткотрайно, но често е интензивно и объркващо.

Изследванията показват, че между 60% и 80% от хората са изпитали дежавю поне веднъж в живота си, като най-често това се случва на възраст между 15 и 25 години.

Как се пише „дежавю“ или „дежа ву“?

„Дежавю“ е израз, произлизащ от френския език, означаващ „вече видяно“.

Дежа ву - какво представлява и защо се случваПравилният начин на изписване на български език е „дежавю“ без интервал, като това е съобразено с правилата за транслитерация и пренасяне на чуждици в българския език.

В съвременния български език се среща и вариантът „дежа ву“, който е неофициален и се използва по-рядко.

С оглед на правилното използване в писмена и устна форма, „дежавю“ е препоръчителният и правилният вариант за изписване на термина.

Правилно: Преживях дежавю, когато посетих моя психолог.

Неправилно: Преживях дежа ву, когато посетих моя психолог.

Кога се случва дежавю?

Дежавю се появява спонтанно и не може да бъде предизвикано умишлено.

Някои проучвания предполагат, че стресът, умората и емоционалното напрежение могат да увеличат вероятността за появата му. Дежавю може да се случи по време на ежедневни дейности, като разговори с приятели, посещение на ново място или дори при четене на книга.

Най-често обаче се случва в спокойна обстановка, когато умът е в състояние на релаксация.

Какво причинява дежавю?

Като всяко нещо без ясна дефиниция и липса на ясна детерминираност, и в този случай откриваме различни хипотези за произхода на този ментален феномен.

Ние от PsihologSofia.bg ще се опитаме да предоставим информация по-долу за основните течения, формиращи хипотези за произхода на състоянието в съвременната популярна и медицинска култура.

1. Мозъчна хипотеза за произхода

Една от най-популярните теории за дежавю е свързана с начина, по който мозъкът обработва информация.

Според тази теория, дежавю може да се дължи на краткотрайно несъответствие между двете хемисфери на мозъка, което води до усещането за познатост.

Това се случва, когато информацията, която постъпва в мозъка, се обработва по различен начин от обичайното, което предизвиква усещането, че ситуацията е вече преживяна.

2. Хипотеза за паметта

Кога преживяваме дежа вуДруг популярен подход е свързан с теорията за паметта.

Според тази хипотеза, дежавю може да бъде резултат от неправилно функциониране на механизмите за памет в мозъка.

Когато срещнем нещо, което напомня за предишен опит, но не може да бъде напълно идентифицирано, мозъкът може да създаде усещането за дежавю.

Например, ако видим непознато място, което прилича на място, което сме виждали в сън или на филм, мозъкът може да интерпретира това като вече преживяно.

3. Паралелна двойна обработка на информацията

Според тази теория, дежавю възниква, когато мозъкът обработва информацията по два различни пътя едновременно.

Единият път е свързан с непосредственото възприемане на информацията, а другият с дълготрайната памет. Ако тези два процеса се припокриват по неочакван начин, мозъкът може да създаде усещането за познатост.

4. Психологична хипотеза

Психологическите фактори също играят важна роля в дежавю. Хората, които са подложени на стрес или тревожност, по-често изпитват това усещане.

Емоционалното състояние може да повлияе на начина, по който мозъкът обработва информацията, което води до усещането за дежавю. Личностни черти като високата степен на въображение или склонността към фантазиране могат също да увеличат вероятността за появата на дежавю.

5. Неврологична хипотеза

Някои учени предполагат, че дежавю може да бъде свързано с неврологични аномалии, като например малки парциални припадъци в темпоралния лоб на мозъка.

Тези припадъци могат да предизвикат временно объркване и усещане за познатост. Въпреки че това обяснение е по-рядко срещано, то предлага възможност за по-дълбоко разбиране на механизма зад дежавю.

6. Еволюционна хипотеза

Възможно е също така дежавю да има еволюционен произход.

Някои изследователи предполагат, че това усещане може да бъде резултат от адаптивен механизъм, който помага на хората да разпознават и реагират на опасности.

В древността, когато хората са живели в по-опасна среда, способността да разпознаят ситуация като позната и потенциално опасна би могла да има жизненоважно значение за оцеляването.

Дежавю – Често задавани въпроси

Често хората имат конкретни въпроси и така засилват своя интерес в посока на дежавю. По-долу сме събрали въпроси, които сме чували често и които са логични и се надяваме да са ви полезни. Както въпросите, така и отговорите, разбира се.

1. Каква е връзката между дежавю и сънищата?

Възможно е дежавю да бъде свързано със сънищата. Много хора са изпитвали усещането, че са видели определена сцена или ситуация в сън преди тя да се случи в реалността.

Тази връзка може да се дължи на факта, че сънищата често комбинират елементи от реалния живот и въображението, създавайки усещане за познатост, когато срещнем подобни сцени в действителността.

Това обяснение обаче не е напълно доказано и остава в сферата на хипотезите.

2. Може ли дежавю да бъде знак за неврологично заболяване?

Въпреки че дежа ву е обичайно и нормално преживяване за повечето хора, в редки случаи честото му и интензивно проявление може да бъде свързано с неврологични състояния, като например епилепсия.

Пациентите с темпорална лобна епилепсия могат да изпитват дежавю преди или по време на припадък.

Ако усещането за дежавю е съпроводено с други симптоми, като загуба на съзнание или силна дезориентация, е препоръчително да се консултирате с лекар.

3. Каква роля играе стресът при появата на дежа ву?

Стресът и умората могат да увеличат вероятността за изпитване на дежавю.

В състояние на стрес, мозъкът може да обработва информация по различен начин, което води до объркване и усещане за познатост.

Умората също може да повлияе на когнитивните функции, като създаде условия за появата на дежавю. Релаксацията и добрият сън могат да намалят честотата на тези преживявания.

4. Има ли хора, които никога не са изпитвали дежавю?

Да, има хора, които никога не са изпитвали дежавю.

Това може да се дължи на индивидуални различия в начина, по който мозъкът обработва и съхранява информация.

Някои хора може да имат различни неврологични или психологически особености, които предотвратяват появата на това усещане. Все пак, повечето хора изпитват дежавю поне веднъж в живота си.

5. Може ли дежавю да бъде предизвикано умишлено?

Не, дежавю не може да бъде предизвикано умишлено.

Това усещане се появява спонтанно и е резултат от специфични условия и процеси в мозъка. Въпреки че някои фактори като стрес и умора могат да увеличат вероятността за появата му, не съществува начин да го предизвикаме по желание.

Изследванията в тази област продължават, но засега дежа ву остава феномен, който не можем да контролираме.

6. Каква е разликата между дежавю и жамевю?

Дежавю и жамевю са две различни явления. Докато дежавю е усещане за познатост в непозната ситуация, жамевю, което означава „никога не видяно“, е обратното.

Жамевю се проявява като усещане за непознатост в ситуация, която би трябвало да е позната.

Например, когато човек преминава през квартал, в който живее от години, но изведнъж се чувства дезориентиран и непознат със заобикалящата среда.

7. Влияят ли лекарствата на дежавю?

Да, някои лекарства могат да повлияят на дежавю.

Лекарства, които влияят на нивата на допамин в мозъка, като например антидепресанти и антипсихотици, могат да увеличат честотата на дежавю. Това се дължи на ролята на допамина в сигнализирането на познатостта и възприемането на нови ситуации​.

8. Може ли дежавю да бъде симптом на психично разстройство?

В редки случаи, често и интензивно дежавю може да бъде свързано с психични или неврологични разстройства като епилепсия, шизофрения и деменция.

Хората с темпорална лобна епилепсия често изпитват дежавю преди припадък. Въпреки това, за повечето хора дежавю е нормално и не е повод за тревога​.

9. Възможно ли е дежавю да бъде причинено от пространствено сходство?

Според изследвания, пространственото сходство между нова и стара среда може да предизвика дежавю.

Когато елементи от нова ситуация приличат на такива от минала, но неразпозната ситуация, мозъкът може да създаде усещането за познатост, въпреки че не можем да си спомним конкретната ситуация​.

Какво в крайна сметка представлява дежавю

Въпреки многобройните теории и хипотези, дежавю остава загадка за науката.

Неговото изследване продължава и в бъдеще може да открием нови аспекти на този феномен, които да хвърлят светлина върху функционирането на човешкия мозък и памет.

Към момента на създаване на тази публикация в блога за психологическа подкрепа на PsihologSofia.bg, дежа ву остава един от най-интригуващите и мистериозни аспекти на човешкото съзнание, който ни напомня за сложността и многослойността на нашата психика.

А вие имате ли дежавю?

Дежавю – какво представлява, кога, защо и как се появява
Оценка: 4.61 / 5 (110 мнения)
Към началото